Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2017/106

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.12.2017 13.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta (HE 101/2017 vp; EV 124/2017 vp)

HE 101/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Arto Jääskeläinen, Vaalijohtaja p.029 5150128
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain vaalilain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä marraskuuta 2018
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen