Valtioneuvoston kirjelmä LVM/2017/151

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.12.2017 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (linja-autoliikenteen markkinoillepääsy)

U 69/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Jorma Hörkkö, Hallitusneuvos p.029 5342503
Asia
Asetusehdotus on osa 8 päivänä marraskuuta 2017 julkaistua maantieliikennepaketin toista osaa. Ensimmäinen osa julkaistiin 31 päivänä toukokuuta 2017. Valtioneuvoston kirjelmä koskee ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 muuttamista linja-autoliikenteen markkinoiden avaamiseksi kaikkiin jäsenvaltioihin sijoittuneille kuljetusyrityksille. Suurin muutos koskisi pitkän matkan linjaliikenteen avaamiseen kabotaasille.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotus lisäisi säännöllisen reittiliikenteen kilpailua kansallisille pitkän matkan linja-autoreiteille ja vastaavasti antaisi suomalaisille kuljetusyrityksille mahdollisuuden toimia muissa jäsenvaltioissa. Ehdotuksessa on myös terminaaleihin pääsyä koskevia säännöksiä, joiden käytännön vaikutukset olisivat Suomessa kuitenkin pieniä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen