Muutos lautakunnan kokoonpanossa OM/2017/150

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.12.2017 13.00

Oikeusministeriö

Tuomarinvalintalautakunnan kokoonpanon muuttaminen 14.5.2020 päättyväksi toimikaudeksi

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Mika Risla, Hallitussihteeri p.029 5150190
Asia
Korkeimman oikeuden oikeusneuvos Hannu Rajalahti on kirjeellään valtioneuvostolle 15.8.2017 pyytänyt, että hänelle myönnetään ero tuomarinvalintalautakunnan puheenjohtajan tehtävästä 1.1.2018 lukien. Hänelle on myönnetty mainitusta päivästä alkaen ero korkeimman oikeuden jäsenen virasta. Korkein oikeus on täysistunnossaan 20.9.2017 päättänyt nimetä tuomarinvalintalautakunnan puheenjohtajaksi korkeimman oikeuden oikeusneuvos Tatu Leppäsen tuomarinvalintalautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi, joka päättyy 14.5.2020.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää korkeimman oikeuden oikeusneuvos Hannu Rajalahdelle eron tuomarinvalintalautakunnan puheenjohtajan tehtävästä 1.1.2018 lukien ja nimittää tuomarinlautakunnan puheenjohtajaksi korkeimman oikeuden oikeusneuvos Tatu Leppäsen 1.1.2018 alkaen 14.5.2020 päättyvän toimikauden loppuun saakka
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio