Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2017/109

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.12.2017 13.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi maksupalvelulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 132/2017 vp; EV 132/2017 vp)

HE 132/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Pekka Pulkkinen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150224
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain maksupalvelulain muuttamisesta, lain kuluttajansuojalain muuttamisesta ja lain tietoyhteiskuntakaaren 125 ja 134 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 13 päivänä tammikuuta 2018
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen