Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2017/140

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.12.2017 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi maksulaitoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 143/2017 vp; EV 133/2017 vp)

HE 143/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Risto Koponen, Finanssineuvos p.+35 8295530355
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi maksulaitoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 13 päivänä tammikuuta 2018
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen