Muutos valtioneuvostossa VNK/2017/101

« Tasavallan presidentin esittely 14.12.2017 13.30

Valtioneuvoston kanslia

Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta

Ministeri
Paula Risikko
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Esitys
Tasavallan Presidentti muuttaa ulkoasiainministeri Timo Juhani Soinin nimikkeen ulkoministeriksi 1 päivästä tammikuuta 2018 alkaen
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen