Muutos valtioneuvostossa

« Tasavallan presidentin esittely 14.12.2017 13.30

Valtioneuvoston kanslia

Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta

Ministeri
Paula Risikko

Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300

Esitys
Tasavallan Presidentti muuttaa ulkoasiainministeri Timo Juhani Soinin nimikkeen ulkoministeriksi 1 päivästä tammikuuta 2018 alkaen

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.