Virkamieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen YM/2017/87

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.1.2018 13.00

Ympäristöministeriö

Ympäristöministeriön hallitussihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen (vaativuustaso 14) nimittäminen

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Tuija Ahonen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295250186
Esitys
Valtioneuvosto nimittää ympäristöministeriön hallitussihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen (vaativuustaso 14) oikeustieteen kandidaatti, lakimies Maija Nevan ajalle 1.2.2018-31.12.2019.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio *
  2. yhdistelmä virkasuhdetta hakeneiden ansioista *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.