Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2017/138

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.1.2018 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ajokorttilain 61 §:n muuttamisesta (HE 179/2017 vp; EV 166/2017 vp)

HE 179/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Eija Maunu, Hallitusneuvos p.029 5342571
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ajokorttilain 61 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä helmikuuta 2018
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen