Hallituksen asettaminen

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.12.2017 15.30

Puolustusministeriö

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen hallituksen jäsenten asettaminen

Ministeri
Jussi Niinistö

Esittelijä
Kati Virtanen, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5140431

Asia
KOKOONPANO: Suluissa henkilökohtaiset varajäsenet puheenjohtaja: toimitusjohtaja Tapio Peltomäki jäsenet: puheenjohtaja Mervi Liimatainen, Maanpuolustusnaisten Liitto ry (puheenjohtaja Kirsi Patrikainen, Sotilaskotiliitto ry) vanhempi osastoesiupseeri Pasi Rantakari, puolustusministeriö osastoesiupseeri Sami Roikonen, puolustusministeriö) neuvotteleva virkamies Timo Ertola, opetus- ja kulttuuriministeriö (hallitusneuvos Juho-Antti Jantunen, opetus- ja kulttuuriministeriö) varautumispäällikkö Jussi Korhonen, sisäministeriö (ylitarkastaja Alpo Nikula, sisäministeriö)

Esitys
Valtioneuvosto määrää Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen hallituksen puheenjohtajan sekä neljä jäsentä ja heidän varajäsenensä toimikaudeksi 1.1.2018-31.12.2019

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet
  1. Muistio

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.