Hakemus valtionperinnöstä VM/2017/205

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.1.2018 13.00

Valtiovarainministeriö

Hakemukset Väinö Olavi Itkosen jäämistöstä

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Anna Hyvärinen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530405
Asia
Maarit From on hakemuksella pyytänyt, että kuolinpesän omaisuus luovutettaisiin hänelle ja muille Kaarina Lappalaisen kuolinpesän osakkaille. Joensuun kaupunki on hakemuksella pyytänyt, että kuolinpesään kuuluva kiinteistö luovutettaisiin Joensuun kaupungille. Kiinteistöstä saatava tuotto käytettäisiin sosiaaliseen peruspalvelutoimintaan kuuluvaan lasten ja nuorten varhaisen tukitoiminnan palveluihin ja toimenpiteisiin sekä niiden kehittämiseen. Helsingin kaupunki on hakemuksella pyytänyt, että kuolinpesän omaisuus luovutettaisiin Helsingin kaupungille käytettäväksi sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin avustuksiin järjestöille toimintaan, jolla tuetaan voimassa olevan strategiasuunnitelman toteuttamista helsinkiläisten terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseksi.
Esitys
Valtioneuvosto ratkaisee Väinö Olavi Itkosen jäämistöstä tehdyt hakemukset päätösehdotuksen mukaisesti
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Yleismuistio
  2. Muistio *
  3. Päätösehdotus *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.