Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2017/66

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.1.2018 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta (HE 82/2017 vp; EV 144/2017 vp)

HE 82/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Kreetta Simola, Viestintäneuvos p.029 5342609
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2018
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen