Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 12.1.2018 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta (HE 82/2017 vp; EV 144/2017 vp)

HE 82/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner

Esittelijä
Kreetta Simola, Viestintäneuvos p.029 5342609

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2018

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.