Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2017/137

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.1.2018 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi tulotietojärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 134/2017 vp; EV 167/2017 vp)

HE 134/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Jukka Vanhanen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530239
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi tulotietojärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lain tulotietojärjestelmästä ja lain Verohallinnosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta tulemaan voimaan 16 päivänä tammikuuta 2018 sekä muut eduskunnan vastaukseen sisältyvät lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen