Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 28.12.2017 13.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 124 vp; EV 184/2017)

HE 124/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko

Esittelijä
Marjaana Maisonlahti, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295163288

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain työttömyysturvalain muuttamisesta, lain työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, lain työttömyyskassalain 25 §:n muuttamisesta ja lain sairausvakuutuslain 11 luvun 6 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.