Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2017/119

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.1.2018 13.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ulosottokaaren muuttamisesta (HE 150/2017 vp; EV 177/2017 vp)

HE 150/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Mari Aalto, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150502
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ulosottokaaren muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä helmikuuta 2018
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen