Sopimuksen hyväksyminen SM/2017/80

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.1.2018 13.00

Sisäministeriö

Kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevalla sopimuksella perustetun kansainvälisen komission (C.I.P) päätösten XXXIV-1 - XXXIV-18 hyväksyminen

Ministeri
Paula Risikko
Esittelijä
Seppo Sivula, Poliisitarkastaja, esittelijä p.029 5488591
Asia
Päätös 1 koskee uuden kaliiperin 12,7 x 108 hyväksymistä. Päätös 2 koskee uuden kaliiperin 30-338 Prechtl Mag. hyväksymistä. Päätös 3 koskee uuden kaliiperin 375 Chey Tac hyväksymistä. Päätös 4 koskee uuden kaliiperin 40-65 Win. hyväksymistä. Päätös 5 koskee uuden kaliiperin 45-110 Sharps 2''7/8 hyväksymistä. Päätös 6 koskee uuden kaliiperin 45-120 Sharps 3''¼ hyväksymistä. Päätös 7 koskee uuden kaliiperin 50-70 Govt. hyväksymistä. Päätös 8 koskee uuden kaliiperin 50-90 Sharps 2'' 1/2 hyväksymistä. Päätös 9 koskee uuden kaliiperin 7 mm Rosè hyväksymistä. Päätös 10 koskee uuden kaliiperin 5,56 mm FX hyväksymistä. Päätös 11 koskee uuden kaliiperin 57TK hyväksymistä. Päätös 12 koskee kaliiperin 223 Rem. patruunapesässä olevan luodin tilan muutosta. Päätös 13 koskee kaliiperin 300 AAC Blackout painearvon korottamista sekä vaihtoehtoisten kaliiperinimikkeiden lisäämistä. Päätös 14 koskee kaliiperin 7,5 FK painearvon korottamista. Päätös 15 koskee kaliiperin Cal. 28 patruunan maksimimitan muuttamista. Päätös 16 koskee kaliiperin 10TK mittapiirustuksen muutosta vastaamaan päätöksissä 17 ja 18 tehtyä painepiipun toleranssimuutosta. Päätös 17 koskee päätöksen XXXIII-32 muuttamista kaliiperin 10TK painepiipun mittatoleranssin osalta. Päätös 18 koskee liitteen CR 5 muuttamista kaliiperin 10TK painepiipun mittatoleranssien osalta.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti hyväksyy tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevalla sopimuksella perustetun kansainvälisen komission (C.I.P) päätökset XXXIV-1 - XXXIV-18
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen