Valtioneuvoston esittelijäksi määrääminen OM/2017/164

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.1.2018 13.00

Oikeusministeriö

Oikeusministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Anne Hallavainio, Hallitusneuvos p.029 5150458
Asia
Erityisasiantuntija Koivuluoma työskentelee oikeusministeriön oikeushallinto-osastolla. Osaston tehtäviin kuuluu muun muassa säädösvalmistelua ja nimitysasioiden valmistelua. On tarkoituksenmukaista, että asioiden valmistelija voi itse esitellä valmistelemansa asiat valtioneuvostolle. Koivuluoma on valmistunut oikeustieteen maisteriksi vuonna 2008 ja saanut varatuomarin arvonimen vuonna 2009. Hän on työskennellyt oikeusministeriössä määräaikaisessa virkasuhteessa 1.1.2016 lähtien. Koivuluoma on työskennellyt erityisasiantuntijana sekä oikeushallinto-osastolla että lainvalmisteluosastolla. Koivuluoma on virkavapaalla Itä-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virasta. Koivuluomalla on koulutuksensa ja kokemuksensa perusteella hyvät tiedot hallinto- ja valtiosääntöoikeudesta sekä valtioneuvoston päätöksentekomenettelystä.
Esitys
Valtioneuvosto määrää erityisasiantuntija Anu Koivuluoman valtioneuvoston esittelijäksi
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen