Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2017/124

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.1.2018 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2018 talousarvioksi sekä esityksestä vuoden 2018 talousarvioesityksen (HE 106/2017 vp) täydentämisestä (HE 176/2017 vp; EK 35/2017 vp)

HE 106/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Hannu Mäkinen, Osastopäällikkö, budjettipäällikkö p.+35 8295530330
Asia
Hyväksyessään hallituksen esitykset eduskunta on samalla hyväksynyt seuraavan lausuman: Lausuma Momentti 30.40.44 Eduskunta edellyttää, että vuoden 2018 lisätalousarvioesityksessä momentille 30.40.44 lisätään vastaava summa kuin vuodelle 2017 osoitetusta tuesta puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen jää käyttämättä.
Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä eduskunnan kirjelmän hallituksen esityksestä vuoden 2018 talousarvioksi sekä esityksestä vuoden 2018 talousarvioesityksen täydentämisestä pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvästä lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen