Viran täyttäminen OM/2017/165

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.1.2018 13.00

Oikeusministeriö

1) Helsingin hovioikeuden neljän hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 2) Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 5) Markkinaoikeuden markkinaoikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Tuula Pääkkönen, Kehittämispäällikkö, esittelijä p.029 5150082
Asia
Virkoihin 1) esitetään nimitettäviksi hovioikeudenneuvos Kari Tapio Heikkonen, hovioikeudenneuvos Pekka Johannes Haapaniemi, hovioikeudenneuvos Tarja Helena Raiskinen ja määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Satu Helena Saarensola Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Merja Anneli Tuovinen Virkaan 3) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Katja Margit Tainio Virkaan 4) esitetään nimitettäväksi vakuutusoikeustuomari Anna Aija Marjaana Raivio Virkaan 5) esitetään nimitettäväksi oikeussihteeri Riikka Annika Innanen
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen ensiksi täytettävään virkaan hovioikeudenneuvos Kari Tapio Heikkosen 1.2.2018 lukien, toiseksi täytettävään virkaan hovioikeudenneuvos Pekka Johannes Haapaniemen 1.2.2018 lukien, kolmanneksi täytettävään virkaan hovioikeudenneuvos Tarja Helena Raiskisen 1.2.2018 lukien ja neljänneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, käräjätuomari Satu Helena Saarensolan 1.2.2018 lukien, Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Merja Anneli Tuovisen 1.2.2018 lukien, Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Katja Margit Tainion 1.2.2018 lukien, vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin virkaan vakuutusoikeustuomari Anna Aija Marjaana Raivion 1.2.2018 lukien ja markkinaoikeuden markkinaoikeustuomarin virkaan oikeussihteeri Riikka Annika Innasen 1.3.2018 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
 1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 1) *
 2. Ansioyhdistelmät (virat 1) *
 3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 2) *
 4. Ansioyhdistelmä (virka 2) *
 5. Tuomarinvalintalautakunnan esitys 15.12.2017 (virka 3) *
 6. Tuomarinvalintalautakunnan esitys 23.10.2017 (virka 3) *
 7. Ansioyhdistelmät (virka 3) *
 8. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 4) *
 9. Ansioyhdistelmät (virka 4) *
 10. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 5) *
 11. Ansioyhdistelmät (virka 5) *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.