Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat VNK/2018/2

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.1.2018 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ministeri
Juha Sipilä
Esittelijä
Merja Saaritsa-Lantta, Hallinnollinen notaari p.+35 8295160270
Asia
Valtioneuvosto vahvistaa valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat: - ministeri Soini 15.1. - ministeri Mattila 3.1. - ministeri Häkkänen 11.1.
Esitys
Valtioneuvosto vahvistaa valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
Vaikutukset
Valtioneuvoston kanslia on 13.1.2015 antanut tiedonannon (VNK 49/41/2015) ministerin vuosilomaan rinnastettavien vapaiden vahvistamisesta yleisistunnossa. Tiedonannon mukaan kaikki ministereiden vapaat tuodaan valtioneuvoston yleisistunnon vahvistettaviksi. Vapaan peruuttamista ei ole tarpeen tuoda yleisistunnon vahvistettavaksi, vaan se ilmoitetaan suoraan valtioneuvoston kanslialle.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen