Valtion avustusten myöntäminen MMM/2018/15

« Raha-asiainvaliokunta 8.2.2018 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla käytettävien korkotukilainojen ja valtiontakausten sekä avustusten myöntämisvaltuuden (avustusvarojen) osoittaminen vuodelle 2018 maatalouden ja porotalouden sekä luontaiselinkeinojen rakennetukea, nuoren elinkeinonharjoittajan aloitustukea ja maatilojen asunto-olojen parantamista koskevaa tukea sekä sikojen ulkotarhojen aitausavustusta varten.

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Saara Meurasalo, Maaseutuekonomisti, esittelijä p.029 5162035
Asia
Ehdotetulla päätöksellä osoitettaisiin myöntämisvaltuutta nuoren viljelijän ja nuoren elinkeinonharjoittajan aloittamisavustuksien, maatalouden ja porotalouden sekä luontaiselinkeinojen investointiavustusten toimeenpanoa varten sekä afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäisemiseksi rakennettavien sikojen ulkotarhojen suoja-aitojen avustuksia varten. Myöntämisvaltuuksien (avustusvarojen) osoittaminen koskisi vuonna 2018 tehtäviä tukipäätöksiä.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Valtion vuoden 2018 talousarvion momentilla 30.10.40 (maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset) on vuonna 2018 osoitettavissa olevaa myöntämisvaltuutta yhteensä 67 500 000 euroa, josta ehdotetaan 60 000 000 euroa osoitettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten käytettäväksi rakennetukien eli nuoren viljelijän ja nuoren elinkeinonharjoittajan aloittamisavustuksien sekä maatalouden investointiavustusten toimeenpanoa varten. Valtuuden nojalla myönnettyjen avustusten maksatus ajoittuu neljälle vuodelle. Momentilla 30.10.41 (maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki) on käytettävissä korkotukilainojen myöntämisvaltuutta 250 000 000 euroa, joka ehdotetaan osoitettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten käytettäväksi rakennetukien toimeenpanoa varten. Maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) vuoden 2018 käyttösuunnitelman mukaisista menoista 42 000 000 euroa ehdotetaan osoitettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten käytettäväksi rakennetukiavustuksiin. Afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäisemiseksi rakennettaville sikojen ulkotarhojen suoja-aidoille ehdotetaan osoitettavaksi avustusten myöntämisvaltuutta 300 000 euroa, jotka maa- ja metsätalousministeriö kohdentaisi Maaseutuvirastolle edelleen jaettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten käytettäväksi ilmoitusten mukaan. Makeran vuoden 2018 käyttösuunnitelmassa 12 000 000 euroon rajattu valtiontakausten myöntämisvaltuus ehdotetaan osoitettavaksi Maaseutuvirastolle edelleen jaettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten käytettäväksi ilmoitusten mukaan.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta