Arviomäärärahan ylitys VM/2018/18

« Raha-asiainvaliokunta 8.2.2018 13.00

Valtiovarainministeriö

Vuoden 2017 talousarvion momentin 28.01.29 (Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot) arviomäärärahan ylittäminen 16 000 000 eurolla

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Jan Holmberg, Talouspäällikkö, esittelijä p.+35 8295530156
Asia
Momentin 28.01.29 (Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot) arviomääräraha vuonna 2017 on 106 000 000 euroa. Arvonlisäverollisten hankintojen määrä on talousarviovuonna osoittautunut arvioitua suuremmaksi valtiovarainministeriön hallinnonalalla. Vuoden 2018 alussa Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus on arvioinut, että momentin arviomäärärahaa käytetään 121 684 633,01 euroa vuonna 2017. Ylitys on 15 684 633,01 euroa.
Esitys
Puollettaneen
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta
Liitteet
  1. Muistio