Ministerien sidonnaisuudet

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.3.2018 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Vehviläinen ja Virolainen)

VN 2/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Juha Sipilä

Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300

Asia
Valtioneuvoston jäsenten ilmoittamat perustuslain 63 §:ssä tarkoitetut selvitykset sidonnaisuuksista.

Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.