Hallituksen esitys SM/2018/19

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.3.2018 13.00

Sisäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

HE 24/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kai Mykkänen
Esittelijä
Kukka Krüger, Johtava asiantuntija, esittelijä p.029 5488270
Asia
Esityksessä ehdotetaan, että maasta karkottamista koskevien päätösten täytäntöönpanokelpoisuutta koskevia säännöksiä muutetaan. Rikoksiin ja yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvät karkottamispäätökset voitaisiin panna täytäntöön nopeammin. Lakiin esitetään myös lisättäväksi säännös eurooppalaisen matkustusasiakirjan myöntävästä viranomaisesta.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksellä nopeutettaisiin rikoksiin syyllistyneiden ja muuten yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle vaarallisten ulkomaalaisten karkottamispäätösten täytäntöönpanoa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen