Tehtävään määrääminen OM/2018/49

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.3.2018 13.00

Oikeusministeriö

Asiantuntijajäsenten määrääminen markkinaoikeuteen

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Tuula Pääkkönen, Kehittämispäällikkö, esittelijä p.029 5150082
Asia
Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun mukaan markkinaoikeus käsittelee kilpailu- ja valvonta-asioita, hankinta-asioita, teollis- ja tekijänoikeudellisia asioita sekä markkinaoikeudellisia asioita. Tuomioistuinlain 17 luvussa tarkoitettu asiantuntijajäsen voi osallistua asian käsittelyyn ja ratkaisemiseen markkinaoikeudessa sen mukaan kuin oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 a luvussa on säädetty. Tuomioistuinlain 17 luvun 3 §:n mukaan valtioneuvosto määrää asiantuntijajäsenet markkinaoikeuteen. Tuomioistuinlain 17 luvun 5 §:n mukaan asiantuntijajäsenet määrätään viiden vuoden toimikaudeksi kerrallaan. Jäsenet määrätään kuitenkin enintään siihen asti, kun he täyttävät tuomareille säädetyn eroamisiän. Mainitun luvun 7 §:n mukaan tuomioistuimet toimittavat oikeusministeriölle valtioneuvostolle esittelemistä varten perustellun esityksen siitä, ketkä hakijoista olisi määrättävä tehtäviin. Markkinaoikeuden nykyisten asiantuntijajäsenten toimikausi, joka on alkanut 1.4.2014, päättyy 31.3.2018. Seuraavat asiantuntijajäsenet määrätään viisivuotiselle toimikaudelle 1.4.2018 – 31.3.2023. Markkinaoikeus on esittänyt, että asiantuntijajäseniksi määrättäisiin eri asiaryhmissä seuraavat henkilöt: 1. Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 ja 3 §:n mukaiset kilpailu- ja valvonta-asiat sekä hankinta-asiat Asiantuntijajäseneksi velvoite- ja kauppaoikeuden dosentti, oikeustieteen tohtori, varatuomari Antti Esko Henrik Aine, mediasääntelyn päällikkö, varatuomari Janne Ilari Holopainen, johtava asiantuntija, filosofian tohtori Mikko Heikki Kara, professori, dosentti, oikeustieteen tohtori, varatuomari Ulla Susanna Liukkunen, erityisasiantuntija, professori, kauppatieteiden tohtori Minna Marita Mattila, varatuomari, ekonomi Anne Maritta Leppälä-Nilsson ja professori, dosentti, tekniikan tohtori Marko Tuomas Torkkeli. 2. Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 4 §:n mukaiset teollis- ja tekijänoikeudelliset asiat Asiantuntijajäseniksi toimitusjohtaja, LL.M., MBA, varatuomari Valtteri Petri Tapani Niiranen, pääsihteeri, oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari Paula Tellervo Paloranta, professori, filosofian tohtori Ullamari Pesonen, tutkimusjohtaja, dosentti, tekniikan tohtori, oikeustieteen kandidaatti Olli Pekka Pitkänen, professori, tekniikan tohtori Jari Tapio Porras, digitaalisen liiketoiminnan professori, oikeustieteen tohtori, tekniikan tohtori, kauppatieteen tohtori Veikko Johannes Seppänen, apulaisprofessori, kauppatieteiden tohtori, valtiotieteen lisensiaatti Johan Alfred Håkansson Streng, lakimies, varatuomari Minna Marjaana Aalto-Setälä, tutkijatohtori, oikeustieteen tohtori Anette Katariina Alén-Savikko, patenttiasiamies, European Patent Attorney, auktorisoitu patenttiasiamies, diplomi-insinööri Kirsikka Elina Etuaho, IPR Manager, tekniikan tohtori Ari Tapio Hirvonen, neuvotteleva virkamies, dosentti, oikeustieteen tohtori, Executive MBA, varatuomari Mikko Ilmari Huuskonen, General Counsel, asianajaja (New York Bar Exam), oikeustieteen maisteri, LL.M. Antti Johannes Härmänmaa, tiiminvetäjä, eurooppapatenttiasiamies, diplomi-insinööri Tomi-Matti Juhani Konkonen, IPR Manager, European Trademark and Design Attorney, rekisteröity patentti- ja tavaramerkkiasiamies, diplomi-insinööri Jarkko Tapani Konola, patentti- ja tavaramerkkiasiamies, European Patent Attorney, European Trademark Attorney, Authorized Patent, Trademark and Design Attorney, diplomi-insinööri Veli-Matti Kärkkäinen, patenttiasiamies, European Patent Attorney, auktorisoitu patenttiasiamies, diplomi-insinööri Pasi Antero Nikkonen, professori, dosentti, hallintotieteiden tohtori, filosofian maisteri, valtiotieteiden kandidaatti, humanististen tieteiden kandidaatti Pauli Anttoni Rautiainen, Senior Partner, auktorisoitu patenttiasiamies, European Patent Attorney, diplomi-insinööri Patrik Christoffer Sundman ja IPR Professional, oikeustieteen tohtori Kari-Pekka Syrjä. 3. Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 6 §:n mukaiset markkinaoikeudelliset asiat Asiantuntijajäseniksi päälakimies, varatuomari Risto Pellervo Airikkala, toimitusjohtaja, oikeustieteen kandidaatti Tiina-Tuulikki Oksala, pääsihteeri, oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari Paula Tellervo Paloranta, apulaisprofessori, kauppatieteiden tohtori, valtiotieteen lisensiaatti Johan Alfred Håkansson Streng, yliopiston lehtori, dosentti, kauppatieteiden tohtori Risto Juhani Väntsi, toimitusjohtaja, LL.M., MBA, varatuomari Valtteri Petri Tapani Niiranen, kauppatieteiden tohtori Elias Henrikki Rantapuska, professori, dosentti, hallintotieteiden tohtori, filosofian maisteri, valtiotieteiden kandidaatti, humanististen tieteiden kandidaatti Pauli Anttoni Rautiainen ja IPR Professional, oikeustieteen tohtori Kari-Pekka Syrjä.
Esitys
Valtioneuvosto määrää markkinaoikeuden asiantuntijajäseniksi sisältö-kohdassa mainitut markkinaoikeuden esittämät henkilöt toimikaudeksi 1.4.2018 – 31.3.2023, paitsi Kara ajaksi 1.4.2018 – 31.1.2020, Leppälä-Nilsson ajaksi 1.4.2018 – 30.10.2021 ja Airikkala ajaksi 1.4.2018 – 31.12.2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio
  2. Markkinaoikeuden esitys 9.2.2018 *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.