Valtioneuvoston selonteko VM/2018/62

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.4.2018 09.15

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2019-2022

VNS 1/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Hannu Mäkinen, Osastopäällikkö, budjettipäällikkö p.+35 8295530330
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle selonteon julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2019-2022
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen