Valtioneuvoston periaatepäätös

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.5.2018 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmasta

Ministeri
Kimmo Tiilikainen

Esittelijä
Helena Säteri, Ylijohtaja p.+35 8295250281

Asia
Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelman 10-vuotisen toimeenpanokauden aikana päätavoitteena on julkisten rakennusten tervehdyttäminen ja sisäilmasta oireilevien hoidon ja kuntoutuksen tehostaminen. Tavoitteena on vakiinnuttaa kiinteistönpitoon uusi menettelytapa, jossa säännöllisesti tarkastetaan rakennusten kunto, sopivuus tarkoitukseensa sekä käyttäjien kokemukset. Tilannetta arvioidaan moniammatillisessa yhteistyössä. Ongelmiin puututaan ja niihin etsitään ratkaisu.

Esitys
Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmasta

Vaikutukset
Käytännön kokemusten mukaan kiinteistöjen säännöllinen kokonaisvaltainen tarkastelu edistää varhaista ongelmiin puuttumista, pidentää rakennusten käyttöikää ja vähentää rakennusten käyttäjien altistumista huonolle sisäilmalle. Ohjelman toimeenpanon edetessä seurataan vaikutuksia. Julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2019–2022 on varattu ohjelman menoihin vuodelle 2019 puoli miljoonaa euroa, ja sen jälkeen puolitoista miljoonaa euroa vuosittain. Valtioneuvoston kanslia on tehnyt ehdotuksen lisätalousarvioesitykseen uudeksi momentiksi ja määrärahaksi vuodelle 2018. Lisätalousarvioesityksen valmistelu on kesken. Lisäksi julkisen talouden suunnitelman yhteydessä sekä talousarvioiden ja lisätalousarvioiden valmistelun yhteydessä ratkaistaan ohjelman eri momenteille mahdollisesti edellyttämien määrärahojen mitoitus ja ajoitus.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.