Valtioneuvoston selonteko MMM/2018/77

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.5.2018 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston paikkatietopoliittinen selonteko

VNS 2/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Pentti Lähteenoja, Ylijohtaja p.029 5162485
Asia
Paikkatietopoliittisen selonteon vision mukaan Suomessa on maailman innovatiivisin ja turvallisin paikkatiedon ekosysteemi. Paikkatietopoliittinen selonteko toteuttaa hallitusohjelman tavoitetta kehittää käyttäjälähtöiset, tuottavuutta ja tuloksellisuutta nostavat yhden luukun digitaaliset julkiset palvelut. Se liittyy kärkihankkeen Digitalisoidaan julkiset palvelut osahankkeeseen Julkisen hallinnon yhteinen paikkatietoalusta. Sillä toimeenpannaan myös hallituksen kärkihanketta digitaalisen liiketoiminnan toimintaympäristön kehittämisestä. Selontekoon liittyy toimenpideohjelma. Keskeisiä toimenpiteitä ovat laadukkaiden osoitetietojen varmistaminen, tarkan paikannuksen tarjoaminen kaikkien käyttöön, turvallisuusviranomaisten yhteisen paikkatietoalustan rakentaminen, yhteisen paikkatiedon ekosysteemin kehittäminen, yhteistyön tehostaminen uudella yhteistyöelimellä, paikkatieto-osaamisen lisääminen sekä lainsäädännön uudistaminen kehityksen varmistamiseksi.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle paikkatietopoliittisen selonteon
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen