Valtioneuvoston periaatepäätös YM/2018/30

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.6.2018 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös Ympäristövahinkojen torjunnan kansallisesta strategiasta vuoteen 2025

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Oili Rahnasto, Hallitusneuvos p.+35 8295250244
Asia
Yhdistyneiden kansakuntien alaisen Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) yleissopimus öljyvahinkojen torjuntavalmiudesta, torjumisesta ja torjuntayhteistyöstä edellyttää, että kukin sopimusosapuoli luo kansallisen järjestelmän öljyvahinkojen nopeaa ja tehokasta torjuntaa varten. Myös Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskeva yleissopimus (Helsingin sopimus) velvoittaa sopimusosapuolia laatimaan merellisten öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntasuunnitelman. Suomessa kansallinen järjestelmä muodostuu tästä strategiasta ja muun muassa siinä mainituista suunnitelmista.
Esitys
Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen Ympäristövahinkojen torjunnan kansallisesta strategiasta vuoteen 2025
Vaikutukset
Strategialla ei ole suoranaista vaikutusta valtion talousarvioon. Strategiassa on useita toimenpiteitä, jotka toteutuessaan aiheuttaisivat lisärahan tarvetta valtion talousarviossa, mutta päätökset näistä on tarkoitus tehdä erikseen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen