Valtioneuvoston selonteko UM/2018/108

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.6.2018 13.00

Ulkoministeriö

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa

VNS 4/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne-Mari Virolainen
Esittelijä
Sari Annika Rautio, Lähetystöneuvos p.029 5351534
Asia
Eduskunnalle annetaan sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain (211/2006) 3 §:n 1 momentin mukainen valtioneuvoston selonteko. Suomi valmistautuu jatkamaan osallistumista OIR-operaatiossa noin 80 sotilaalla 1.1.–31.12.2019; tämä sisältää osallistumisen koulutus- ja neuvonantotehtäviin Irakissa sekä osallistumisen tarpeellisiin esikunta-, hallinto- ja tukitehtäviin.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle selonteon Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa.
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Vuoden 2018 talousarviossa esitetyt kustannukset ovat UM:n pääluokassa (mom. 24.10.20) 10,94 miljoonaa euroa ja PLM:n pääluokassa (mom. 27.30.20) 15,43 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 lisäkustannukset ovat PLM:n pääluokassa noin 1,641 miljoonaa euroa. Lisämäärärahan tarve aiheutuu pääsääntöisesti sekä joukon että sen materiaalin siirtämisestä uudelle toimialueelle, kuljetuskustannusten kallistumisesta ja uuden tukikohdan kustannuksista. PLM:n lisäkustannukset on jo esitetty katettavaksi kuluvan vuoden ensimmäisen lisätalousarviomenettelyn kautta. Vuoden 2019 osalta arviona on, että kustannukset olisivat UM:n pääluokassa 7,57 miljoonaa euroa ja PLM:n pääluokassa 16,98 miljoonaa euroa. Osallistumisen jatkaminen voidaan toteuttaa UM:n pääluokassa valtioneuvoston julkisen talouden vuoden 2019–2022 suunnitelman mukaisesti. PLM:n pääluokassa lisämäärärahan tarve vuodelle 2019 on 4,535 miljoonaa euroa. Tämä PLM:n osuus on otettu huomioon vuoden 2019 talousarvioesityksessä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen