Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2018/69

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.7.2018 10.30

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain II osan 3 luvun 1 §:n muuttamisesta (HE 90/2018 vp; EV 71/2018 vp)

HE 90/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Elina Immonen, Neuvotteleva virkamies p.029 53442126
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain liikenteen palveluista annetun lain II osan 3 luvun 1 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 13 päivänä heinäkuuta 2018
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen