Hallituksen esitys LVM/2018/90

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.9.2018 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle yleissopimukseen tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta tehdyn sähköistä rahtikirjaa koskevan lisäpöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi tiekuljetussopimuslain muuttamisesta

HE 156/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Kirsi Miettinen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5342570
Asia
Esityksellä saatettaisiin voimaan sähköistä rahtikirjaa koskeva lisäpöytäkirja yleissopimukseen tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta. Voimaansaattaminen tehtäisiin asiasisältöisellä lailla muuttamalla tiekuljetussopimuslakia.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen yleissopimukseen tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta tehdyn sähköistä rahtikirjaa koskevan lisäpöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi tiekuljetussopimuslain muuttamisesta
Vaikutukset
Muutoksilla on ensisijassa taloudellisia vaikutuksia yrityksille. Sähköisten rahtikirjojen käyttäminen tehostaa kuljetusprosessia, mutta niiden käyttäminen vaatii järjestelmäinvestointeja. Sähköisen rahtikirjan käyttäminen ei kuitenkaan ole pakollista, vaan osapuolet voivat sopia sen käyttämisestä paperisen asiakirjan sijasta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen