Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.10.2018 13.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Suomen perustuslain 10 §:n muuttamisesta (HE 198/2017 vp; EV 77/2018 vp)

HE 198/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Häkkänen

Esittelijä
Tuula Majuri, Lainsäädäntöjohtaja p.029 5150280

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Suomen perustuslain 10 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 15 päivänä lokakuuta 2018

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.