Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2017/78

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.11.2018 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 77/2017 vp; EV 81/2018 vp)

HE 77/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Anna Gau, Hallitussihteeri p.+35 8295530321
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja määrää liitteenä olevat lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen