Hallituksen esitys OM/2018/161

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.10.2018 13.00

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 212/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Ville Hinkkanen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150165
Asia
Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistus korotettaisiin 4 vuodesta 6 vuoteen vankeutta. Lisäksi rikoslakiin lisättäisiin törkeää lapsenraiskausta koskeva uusi rangaistussäännös. Rikoksesta rangaistaisiin sitä, joka syyllistyy samalla teolla törkeään raiskaukseen ja törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Rangaistusasteikko olisi 4—12 vuotta vankeutta. Muualle lainsäädäntöön tehtäisiin tämän johdosta tarpeellisia teknisluonteisia muutoksia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.6.2019.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Vaikutukset
Esitys ankaroittaisi vakavimpien lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia ja vaikuttaisi sitä kautta lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä ennaltaehkäisevästi. Enimmäisrangaistuksen korotus vähentää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä vuosittain arviolta 4—16 rikoksella ja törkeää lapsenraiskausta koskeva säännös ehkäisee yhden rikoksen noin joka kuudes vuosi. Esitys kasvattaa vankilukua noin 13 vangilla, mikä merkitsee noin 0,9 miljoonan euron vuotuisia kustannuksia. Julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2019—2022 on osoitettu seksuaalirikosten rangaistustason tarkistamiseen 0,435 milj. euroa vuonna 2020 (JTS:n perusteluosassa kirjoitusvirhe "2019", po. "2020") ja 0,87 milj. euroa 2021—2022 (25.40.01 Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot).
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen