Hallituksen esitys OM/2018/162

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.10.2018 13.00

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi avioliittolain 4 ja 109 §:n muuttamisesta sekä lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

HE 211/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Laura Määttänen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150332
Asia
Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi avioliittolain säännös, jonka mukaan oikeusministeriö voi erityisestä syystä myöntää alle 18-vuotiaalle erivapauden avioitua. Lisäksi ehdotetaan tehtäväksi muutoksen edellyttämät seurannaismuutokset avioliittolakiin ja lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annettuun lakiin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi avioliittolain 4 ja 109 §:n muuttamisesta sekä lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksellä on hyvin vähäisiä taloudellisia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen