Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2018/37

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.11.2018 13.00

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ympäristönsuojelulain ja eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain muuttamisesta (HE 95/2018 vp; EV 85/2018 vp)

HE 95/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Sami Rinne, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295250361
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ympäristönsuojelulain muuttamisesta ja lain eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 15 päivänä marraskuuta 2018
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen