Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2018/46

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.11.2018 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta (HE 92/2018 vp; EV 90/2018 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

HE 92/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sampo Terho
Esittelijä
Anna Vuopala, Hallitusneuvos p.+35 8295330331
Asia
Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin lain muuttamiseksi teknologianeutraalimmaksi siten, että oikeudenhaltijoiden oikeudet kohtuullisen korvauksen saamiseen teostensa käyttämisestä varmistetaan vastaamaan paremmin teosten tosiasiallista käyttöä. Hallituksen tulee seurata ja arvioida tiiviisti lain vaikutuksia edunsaajien ja oikeudenhaltijoiden kannalta ja antaa siitä selvitys sivistysvaliokunnalle keväällä 2021.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tekijänoikeuslain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 12 päivänä marraskuuta 2018 sekä määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen