Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2018/45

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.11.2018 13.00

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Urho Kekkosen kansallispuiston rajauksen muuttamisesta (HE 109/2018 vp; EV 88/2018 vp)

HE 109/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Johanna Korpi, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295250278
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Urho Kekkosen kansallispuiston rajauksen muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 3 päivänä joulukuuta 2018
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen