Valtioneuvoston asetus TEM/2018/139

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.11.2018 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

1) Valtioneuvoston asetus yhteistyöstä kilpailuasioissa tehdystä pohjoismaisesta sopimuksesta 2) Valtioneuvoston asetus kilpailulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Virve Haapajärvi, Hallitusneuvos p.+35 8295047027
Asia
1) Asetuksella saatetaan voimaan yhteistyöstä kilpailuasioissa tehty pohjoismainen sopimus ja laki mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen ja siitä annetun lain 13 päivänä maaliskuuta 2018 ja tasavallan presidentti 20 päivänä huhtikuuta 2018. 2) Asetuksella saatetaan voimaan laki kilpailulain muuttamisesta. Asetukset on tarkoitettu tulemaan voimaan 28 päivänä marraskuuta 2018.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen yhteistyöstä kilpailuasioissa tehdystä pohjoismaisesta sopimuksesta ja asetuksen kilpailulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen