Ahvenanmaan valtuuskunnan päätös VM/2018/177

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.11.2018 13.00

Valtiovarainministeriö

Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2017 tasoitusta koskevan päätöksen vahvistaminen

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Martti Hetemäki, Valtiosihteeri kansliapäällikkönä p.+35 8295530292
Asia
Ahvenanmaan valtuuskunta on Ahvenanmaan itsehallintolain mukaisesti toimittanut vuoden 2017 tasoituksen ja 13.9.2018 tehnyt Ahvenanmaan maakunnalle tulevaa lopullista tasoitusmäärää koskevan päätöksen. Ahvenanmaan itsehallintolain mukaan Tasavallan Presidentin on vahvistettava valtuuskunnan päätös sitä muuttamatta tai jätettävä se vahvistamatta. Esityksessä ehdotetaan, että Tasavallan Presidentti vahvistaisi päätöksen muuttamatta sitä.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2017 tasoitusta koskevan päätöksen.
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Ahvenanmaan valtuuskunnan päätöksen mukaan vuoden 2017 lopullinen tasoitusmäärä on 231 034 346,86 euroa. Koska Ahvenanmaan maakunta on saanut ennakkona yhteensä 231 454 000,00 euroa, maakunnan on maksettava valtiolle 419 653,14 euroa, jos Tasavallan Presidentti vahvistaa Ahvenanmaan valtuuskunnan päätöksen. Päätös on huomioitu vuoden 2018 II lisätalousarvioesityksessä (momentti 28.80.30).
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen