Eduskunnan kirjelmä

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.11.2018 13.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan kirjelmä (EK 22/2018 vp) eduskunnan oikeusasiamiehen kertomuksesta vuodelta 2017 (K 16/2018 vp)

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Pekka Timonen, Kansliapäällikkö p.091 6067502
Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä eduskunnan kirjelmän eduskunnan oikeusasiamiehen kertomuksesta vuodelta 2017 pöytäkirjaan ja saattaa perustuslakivaliokunnan mietinnön valtioneuvoston oikeuskanslerin tietoon
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.