Hallituksen asettaminen OKM/2018/89

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.11.2018 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Suomen Akatemian hallituksen varapuheenjohtajan nimittäminen kaudelle 2019-2021

Ministeri
Sampo Terho
Esittelijä
Eeva Kaunismaa, Opetusneuvos p.+35 8295330226
Asia
Valtioneuvosto nimitti 20.6.2018 Suomen Akatemian puheenjohtajan ja hallituksen kaudelle 2019-2021. Lain Suomen Akatemiasta (922/2019 3 § 1 mom) mukaan valtioneuvosto määrää myös hallituksen varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtajaksi esitetään nimitettäväksi hallituksen jäsen, tutkimusjohtaja, professori Per Mickwitz kaudelle 1.1.2019-31.12.2021.
Esitys
Valtioneuvosto nimittää Suomen Akatemian hallituksen varapuheenjohtajaksi tutkimusjohtaja, professori Per Mickwitzin toimikaudeksi 1.1.2019-31.12.2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio