Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2018/93

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.11.2018 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta (HE 129/2018 vp; EV 94/2018 vp)

HE 129/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Miikka Rainiala, Hallitusneuvos p.029 5342051
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen