Valtioneuvoston asetus OM/2018/171

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.11.2018 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston asetus kansanedustajien paikkojen jaosta vaalipiirien kesken

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Arto Jääskeläinen, Vaalijohtaja p.029 5150128
Asia
Asetuksella säädetään kansanedustajien paikkojen jaosta vaalipiirien kesken vuoden 2019 eduskuntavaaleja varten. Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan 1.12.2018.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen kansanedustajien paikkojen jaosta vaalipiirien kesken
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen