Viran täyttäminen ja tehtävään määrääminen

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.11.2018 13.00

Puolustusministeriö

Amiraalin virkaan nimittäminen ja tehtävään määräämisiä puolustusvoimissa

Ministeri
Timo Soini

Esittelijä
Aila Helenius, Neuvotteleva virkamies p.029 5140432

Asia
a) Merivoimien operaatiopäällikön, kommodori Jori Matias Harjun nimittäminen amiraalin virkaan ajaksi 1.1.2019-31.12.2023 ja hänen määrääminen merivoimien komentajaksi 1.1.2019 lukien b) Merivoimien esikunnan esikuntapäällikön, lippueamiraali Timo Jussi Hirvosen määrääminen erityistehtävään Pääesikunnassa 1.1.2019 lukien

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää merivoimien operaatiopäällikön, kommodori Jori Matias Harjun amiraalin virkaan ajaksi 1.1.2019-31.12.2023 ja määrää hänet merivoimien komentajaksi 1.1.2019 lukien ja määrää merivoimien esikunnan esikuntapäällikön, lippueamiraali Timo Jussi Hirvosen erityistehtävään Pääesikunnassa 1.1.2019 lukien

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet
  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.