Valtioneuvoston kirjelmä TEM/2018/146

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.1.2019 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksen ja kansallisten koordinointikeskusten verkoston perustamisesta

U 102/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Antti Eskola, Kaupallinen neuvos p.+35 8295064820
Asia
Asetusehdotuksen (COM(2018) 630 final) mukaan perustettaisiin Euroopan tason osaamiskeskus, jonka tehtävinä olisi hallinnoida kyberturvallisuuteen ohjelmakaudella 2021-2027 Digitaalinen Eurooppa - ja Horisontti Eurooppa -ohjelmista kohdennettavia varoja, toteuttaa näiden ohjelmien kyberturvallisuuteen liittyviä osia sekä auttaa koordinoimaan jäsenvaltioiden kansallisista keskuksista muodostuvaa verkostoa ja laajempaa yhteisöä kyberturvallisuusteknologian toimenpiteiden toteutuksessa. Lisäksi se vauhdittaisi EU:n, jäsenvaltioiden ja teollisuuden yhteisiä kyberturvallisuusinvestointeja sekä tuotteiden ja ratkaisujen käyttöönottoa. Tavoitteena on lisätä Unionin kyberturvallisuusteollisuuden kilpailukykyä ja edistää kyberturvallisuutta Unionin muiden teollisuudenalojen kilpailuetuna.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Asetusehdotuksen mukaan osaamiskeskuksen rahoitus koostuisi uuden rahoituskehyskauden Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta ja Horisontti Eurooppa -ohjelmasta kohdennettavista rahoitusosuuksista. Osallistuvien jäsenvaltioiden tulisi osoittaa osaamiskeskuksen toiminta- ja hallintomenoihin yhteensä vähintään EU:n rahoitusta vastaava määrä. Ehdotetulla säädöksellä ei luoda uusia lakisääteisiä velvoitteita yrityksille. Pk-yritysten innovatiivisten ja kyberturvallisten tuotteiden kehityskustannusten odotetaan laskevan esimerkiksi yhteistyössä hankittujen kyberturvallisuuden testaus- ja kokeiluinfrastruktuurien myötä. Kansallinen koordinointikeskus hyödyttäisi erityisesti pk- ja mikroyrityksiä, joiden kyberturvallisuuteen liittyvät valmiudet ovat usein suuria yrityksiä heikommat. Kyseessä on ehdotus EU-asetukseksi, joka on jäsenvaltioissa suoraan sovellettavaa oikeutta. Digitaalinen Eurooppa - ja Horisontti Eurooppa -ohjelmien rahoitukseen otetaan erikseen kantaa osana monivuotisen rahoituskehyksen neuvottelujen kokonaisuutta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen