Viran täyttäminen OM/2018/173

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.11.2018 13.00

Oikeusministeriö

Apulaisosastopäällikkö lainsäädäntöjohtajana viran täyttäminen

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Elisa Kumpula, Hallitussihteeri p.029 5150116
Esitys
Valtioneuvosto nimittää oikeusministeriön apulaisosastopäällikkö lainsäädäntöjohtajana virkaan oikeustieteen kandidaatti Ville Hinkkasen 1.12.2018 lukien.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Yhteenveto *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.