Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.12.2018 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 155/2018 vp; EV 104/2018 vp)

HE 155/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Tuomas Kaivola, Neuvotteleva virkamies p.029 5342366
Esitys
Valtioneuvosto hyväksyy sopimuksen eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä ja esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä tehdystä sopimuksesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.