Hallituksen esitys

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.12.2018 10.00

Sisäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 272/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kai Mykkänen

Esittelijä
Tiina Sinkkanen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5488626

Asia
Esityksessä ehdotetaan kansalaisuuslain muuttamista siten, että tiettyihin vakaviin rikoksiin syyllistynyt henkilö voisi menettää Suomen kansalaisuuden, jos hänellä on myös toisen valtion kansalaisuus.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Vaikutukset
Esityksellä tavoitellaan vaikutuksia kansalliseen turvallisuuteen.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.